Nova Real Estate Finance, a. s.

Prospekty cenných papierov

Emisia dlhopisov 10Y v EUR s nulovým úrokovým výnosom, ISIN: SK4120013921:

SK: Prospekt cenného papiera

Emisia dlhopisov 5Y v EUR s pevným úrokovým výnosom 5,00 % p. a., ISIN: SK4120013731:

SK: Prospekt cenného papiera

EN: Security prospectus

Emisia dlhopisov 10Y v EUR s pevným úrokovým výnosom 5,50 % p. a., ISIN: SK4120013335:

SK: Prospekt cenného papiera

SK: Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera

CZ: Prospekt cenného papíru

CZ: Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru

DE: Prospekt von dem Wertpapier

EN: Security prospectus

Emisia dlhopisov 10Y v CZK s nulovým úrokovým výnosom, ISIN: SK4120013327:

SK: Prospekt cenného papiera

SK: Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera

CZ: Prospekt cenného papíru

CZ: Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru

Emisia dlhopisov 10Y v EUR s nulovým úrokovým výnosom, ISIN: SK4120013079:

SK: Prospekt cenného papiera

SK: Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera

CZ: Prospekt cenného papíru

CZ: Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru

Finančné údaje

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2017

Ročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. 2017

Priebežné neauditované výsledky Nova Real Estate Finance, a. s. k 31.12.2017

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2017

Vstupná neauditovaná súvaha Nova Real Estate Finance, a. s. k 18. 3. 2017

Priebežná auditovaná účtovná závierka Nova Real Estate Finance, a. s. k 31. 5. 2017

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2016

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2015

Zoznam finančných sprostredkovateľov

Slovenská republika:

 • Arca Brokerage House o.c.p. a.s., Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava
 • Salve Finance, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratislava
 • DELUVIS s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
 • PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
 • FG Financial Group - SK, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
 • CUSTODIAN, s.r.o., Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava

Česká republika:

 • DELUVIS CZ s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • FG Financial Group, a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4
 • PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno
 • MBG BONUSIA, a.s., Pivovarská 9, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • Finanzwelt, s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Traficon, s.r.o., Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1