Nova Real Estate Finance, a. s.

Vyhlásenia spoločnosti

SK: Notárska zápisnica náhradná schôdza 03.09.2021 ISIN SK4120013327

 

SK: Notárska zápisnica schôdza 06.08.2021 ISIN SK4120013079

SK: Notárska zápisnica náhradná schôdza 20.08.2021 ISIN SK4120013731

SK: Notárska zápisnica schôdza 20.08.2021 ISIN SK4120013327

SK: Notárska zápisnica schôdza 20.08.2021 ISIN SK4120013921

 

SK: Oznámenie o zvolaní náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013327 03.09.2021

 

SK: Notárska zápisnica schôdza 06.08.2021 ISIN SK4120013335

SK: Notárska zápisnica schôdza 06.08.2021 ISIN SK4120013079

SK: Notárska zápisnica schôdza 06.08.2021 ISIN SK4120013731

 

SK: Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013327 20.08.2021

SK: Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013921 20.08.2021

SK: Oznámenie o zvolaní náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013731 20.08.2021

 

SK: Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013731

SK: Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013335

SK: Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120013079

SK: Vyhlásenie spoločnosti Nova Real Estate Finance, a.s.

Prospekty cenných papierov

Základný prospekt z 27. apríla 2020

SK: Základný prospekt z 27. apríla 2020

EN: Base Prospectus dated 27 April 2020

Emisia dlhopisov 5Y s pevným úrokovým výnosom 6,00% p. a., ISIN: SK4000017489

SK: Konečné podmienky zo 16. júna 2020

EN: Final Terms dated 16 June 2020

SK: Súhrn emisie zo 16. júna 2020

EN: Summary dated 16 June 2020

Emisia dlhopisov 3Y s pevným úrokovým výnosom 4,50% p. a., ISIN: SK4000017265

SK: Konečné podmienky z 21. mája 2020

EN: Final Terms dated 21 May 2020

SK: Súhrn z 21. mája 2020

EN: Summary dated 21 May 2020

Stanovy

Emisia dlhopisov NREF 2021, ISIN: SK4210001604

SK: Emisné podmienky dlhopisov

Emisia dlhopisov 10Y v EUR s nulovým úrokovým výnosom, ISIN: SK4120013921:

SK: Prospekt cenného papiera

Emisia dlhopisov 5Y v EUR s pevným úrokovým výnosom 5,00 % p. a., ISIN: SK4120013731:

SK: Prospekt cenného papiera

EN: Security prospectus

Emisia dlhopisov 10Y v EUR s pevným úrokovým výnosom 5,50 % p. a., ISIN: SK4120013335:

SK: Prospekt cenného papiera

SK: Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera

CZ: Prospekt cenného papíru

CZ: Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru

DE: Prospekt von dem Wertpapier

EN: Security prospectus

Emisia dlhopisov 10Y v CZK s nulovým úrokovým výnosom, ISIN: SK4120013327:

SK: Prospekt cenného papiera

SK: Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera

CZ: Prospekt cenného papíru

CZ: Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru

Emisia dlhopisov 10Y v EUR s nulovým úrokovým výnosom, ISIN: SK4120013079:

SK: Prospekt cenného papiera

SK: Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera

CZ: Prospekt cenného papíru

CZ: Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru

Finančné údaje

Ročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. 2019 - doplnenie

Informácia o výplate úrokov Nova Real Estate Finance, a. s. 2019

Polročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a.s. k 30.6.2020

EN: Annual report Nova Real Estate Finance, a. s. 2019

EN: Annual report Nova Real Estate Finance, a. s. 2018

Ročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. 2019

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2019

Polročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. k 30.6.2019

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2018

Ročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. 2018

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a. s. k 30.6.2018

Polročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. k 30.6.2018

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2017

Ročná finančná správa Nova Real Estate Finance, a. s. 2017

Priebežné neauditované výsledky Nova Real Estate Finance, a. s. k 31.12.2017

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2017

Vstupná neauditovaná súvaha Nova Real Estate Finance, a. s. k 18. 3. 2017

Priebežná auditovaná účtovná závierka Nova Real Estate Finance, a. s. k 31. 5. 2017

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2016

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. 2015

Zoznam finančných sprostredkovateľov

Slovenská republika:

 • Arca Brokerage House o.c.p. a.s., Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava
 • Salve Finance, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratislava
 • DELUVIS s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
 • PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
 • FG Financial Group - SK, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
 • CUSTODIAN, s.r.o., Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava

Česká republika:

 • DELUVIS CZ s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • FG Financial Group, a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4
 • PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno
 • MBG BONUSIA, a.s., Pivovarská 9, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • Finanzwelt, s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Traficon, s.r.o., Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1